Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Mikulášske stretnutie pre všetky generácie

Slovenský zbor ECAV, rímskokatolícka a gréckokatolícka slovenská farnosť v Prahe v spolupráci so Slovenským inštitútom, o.z. Bona Fide a Limborou usporiadali v Emauzskom kláštore v sobotu 6. decembra 2014 Mikulášske stretnutie pre všetky generácie. Stretnutie začalo spoločnou modlitbou k sv. Mikulášovi v kostole sv. Kosmu a Damiána, pokračovalo v divadelnej sále programom pre deti a vystúpením Limborky. Nakoniec prišiel aj Mikuláš spolu s anjelom a čertom a doniesli darčeky pre všetky deti.

 

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6090552115274608081?authkey=CPPYjMLa_rD26gE&imgmax=912]

 

CategoryNezaradené
© 2015
Top