Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V sobotu 13. decembra 2014 sa v Slovenskom dome v Prahe konalo slávnostné vyhlásenie
výsledkov jubilejného 10. ročníka literárnej súťaže Jána Kollára s literárnym a hudobným programom. Organizátorom bol Slovenský literárny klub v ČR  a za Spoločnosť Jána Kollára prehovoril superintendant ECAV v ČR Marián Čop.

 

 

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6092672567542740065?authkey=CPelp82ih9upygE&imgmax=912]

 

 

CategoryNezaradené
© 2015
Top