Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Služby Božie počas Vianočných sviatkov 2019

Služby Božie počas sviatkov Veľkej noci 2019 rozkliknite tu   Sluzby Božie ostatných cirkevných zborov ECAV v ČR aj s pastierkym listom biskupa Mariána Čopa k Velkej noci 2019 nájdete na stránke: Velikonoční služby Boží

Rozpis_Vanoce_2018 Slovenský zbor

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši! V 20. nedeľu po sv. Trojici sa uskutočnili v našom chráme Božom slávnostné sl. Božie pri príležitosti pripomenutia si 25. výročie obnovenia ECAV v ČR, 100. výročie ČSR a v rámci ktorých bola uvedená Biblia 100. Môžete si ich vypočuť v archíve ČRo – Vltava pod následujúcim odkazom:…

Nedeľa 25.3. – 6. nedeľa pôstna (kvetná) Pašiové služby Božie 9:30 Detská besiedka 9:30 Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov: 29.3. ZELENÝ ŠTVRTOK 17:00 Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 30.3. VEĽKÝ PIATOK 9:30 Pašiové služby Božie 1.4. 1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (nedeľa) 9:30 Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 2.4. 2. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (pondelok)…

24. Nedeľa po Trojici 26. november 2017 Nedeľa večnosti Piesne: 212, 635, 203, 351 Žalm: Žalm 126, 1 – 6 Evanjelium: Ján 5, 24 – 29 Kázňový text: Kde sme Bohu najbližšie? A – 73 Kňaz: Milujem, Hospodine, obydlie Tvojho domu. Zbor: Miesto, kde Tvoja sláva prebýva. Oznamy: Utorok 28.11. Biblická hodina seniorov nebude Biblická…

16. Nedeľa po Trojici 1. október 2017 Poďakovanie za úrody zemské Piesne: 214, 363, 364 v.1, 344 Evanjelium: Matúš 15, 32 – 39 Kázňový text: 1 Kráľov 17, 8 – 16 A – 76 Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých. Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm. Oznamy: Pondelok 2.10. Zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva…

Apríl 17

© 2015
Top