Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Domáce služby Božie konané neordinovaným

prehlásenie biskupa ECAV v ČR ku koronaviru

Rozpočet 2020 na konvent

Kňazská správa za rok 2019

Služby Božie počas Vianočných sviatkov 2019

Služby Božie počas sviatkov Veľkej noci 2019 rozkliknite tu   Sluzby Božie ostatných cirkevných zborov ECAV v ČR aj s pastierkym listom biskupa Mariána Čopa k Velkej noci 2019 nájdete na stránke: Velikonoční služby Boží

Rozpis_Vanoce_2018 Slovenský zbor

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši! V 20. nedeľu po sv. Trojici sa uskutočnili v našom chráme Božom slávnostné sl. Božie pri príležitosti pripomenutia si 25. výročie obnovenia ECAV v ČR, 100. výročie ČSR a v rámci ktorých bola uvedená Biblia 100. Môžete si ich vypočuť v archíve ČRo – Vltava pod následujúcim odkazom:…

Nedeľa 25.3. – 6. nedeľa pôstna (kvetná) Pašiové služby Božie 9:30 Detská besiedka 9:30 Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov: 29.3. ZELENÝ ŠTVRTOK 17:00 Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 30.3. VEĽKÝ PIATOK 9:30 Pašiové služby Božie 1.4. 1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (nedeľa) 9:30 Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej 2.4. 2. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (pondelok)…

© 2015
Top