Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Spevácky zbor pôsobiaci už vyše štyroch rokov pri našom zbore dostal zaujímavé pozvanie vystupovať  na Slovensku pri príležitosti desiateho výročia založenia centra diakonie v Košeci.

Ponuku dostali naši speváci vďaka vystúpeniu počas osláv výročia ECAV v ČR, ktoré si vypočul jeden z organizátorov podujatia v Považskej Bystrici, Ľubomír Marcina. Pán farár Marcina osobne pozval spevokol, aj našu kostolníčku Martu Vrškovú, ktorá bola súčasťou 15 člennej delegácie, ktorá sa vybrala na Považie. Keďže vystúpenie prebehlo počas slávnostných bohoslužieb v nedeľu 3.11.2013 v ranných hodinách, tak sa spevokol presúval na Slovensko už v sobotu. Nesmierna vďaka patrí organizátom, ktorí sa o našich vyslancov postarali kráľovsky a na mieste pobytu im skutočne nič nechýbalo. Prikladáme aj fotodokumentáciu z podujatia a celej cesty.

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5944967254282446977?authkey=CM_LhJPm-ty0YQ]

CategoryNezaradené
© 2015
Top