Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Bolo super, prídte aj o rok.

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5952486953514528353?authkey=CILHmMukyquilAE&imgmax=912]

Opäť po roku pripravujeme predadventné stretnutie žien, v piatok 29.11. od 17:00 hod. v zborovej miestnosti, na ktorom budeme vyrábať adventné vence. Prineste si vlastný (najlepšie) slamený korpus a ozdoby a sviečky podľa vlastného výberu. Čečina (chvojí) bude k dispozícii.

CategoryNezaradené
© 2015
Top