Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

1.Nedeľa adventná, 1. december 2013

„Pán prichádza“

Piesne:              1, 3, 10

Evanjelium:      Matúš 21, 1 – 9

Kázňový text:   2 Petra 1, 15 – 21

Antifóna:           5

 

Kňaz: Otvorte sa brány večnosti.

Zbor: Aby prišiel k nám Kráľ slávy.

 

Oznamy:

V tomto týždni Vás pozývame na tieto spoločné stretnutia:

 

Utorok 3.12. – o 15°° biblická hodina pre seniorov

Streda 4.12. – o 19°° – biblická hodina mládeže

Štvrtok 5.12. – o 17:30 nácvik spevokolu

Piatok 6.12. – o 16°° konfirmačná príprava

 

Stretnutie mládeže nášho CZ a Brnenského CZ sa uskutoční 6. – 8. 12. Vo Hvozdnici. Do stredy tohoto týždňa je možné sa ešte přihlásit.

 

V sobotu 7.12. o 14°° sa uskutoční v priestoroch chrámu Božieho mikulášska besiedka – program pre deti.

 

Budúci týždeň, 8.12.2013, 2. Nedeľu adventnú sa budú sl. Božie konať v riadnom čase o 9: 30. V rámci týchto služieb Božích vystúpia deti z detskej besiedky s Vianočným programom.

 

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť cirkevný časopisu Evangelicus.  Evanjelický posol spod Tatier

 

Ofera z dnešných služieb Božích bude venovaná pre Diakoniu ECAV v ČR – balíčky pre deti v Rumunsku.

 

Ďakujeme za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích!

© 2015
Top