Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Slovenský zbor ECAV je spoluorganizátorom besedy Múzeum SNP v Banskej Bystrici v roku 70. výročia Slovenského národného povstania.

 

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6068879708212754513?authkey=CLOinZXH26qd5wE&imgmax=912]

CategoryNezaradené
© 2015
Top