Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V dňoch 27.-28.9. pozývame na slávenie Pamiatky posvätenia Chrámu sv. Michala v Jirchářích spoločné pre všetky pražské zbory. V sobotu 27.9. od 15:00 pripravujeme grilovanie na záhrade pri kostole. V nedeľu 28.9. sa uskutočnia spoločné slávnostné Služby Božie od 9:30 hod.

 

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6066783500300479057?authkey=CODr2aGe8NrQuwE&imgmax=912]

CategoryNezaradené
© 2015
Top