Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pekné predstavnie, darčeky a aj Mikuláš

 

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5955102134438439233?authkey=CMHP8_HevOTxyAE&imgmax=912]

 

Video:

https://plus.google.com/u/0/photos/114706135289563428463/albums/5955106243311642753?authkey=CIjv6ev-5YSLJw

CategoryNezaradené
© 2015
Top