Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

P O Z V Á N K A

Slavomíra Očenášová-Štrbová • ŽIVOT, VIERA, UMENIE

Účinkujú:

Marián Čop, Denisa Čopová, Janka Haluková, Michelle Hradecká, Marko Igonda, Fedor Mikovič, Slavomíra Očenášová-Štrbová, Nadežda Pagáčová, Petr Vašíček

Miesto:

Chrám Sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1 – Nové Město

Čas:

štvrtok 30. 1. 2014 o 17.00 hod.

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe

Spoločnosť gen. M. R. Štefánika v ČR

Vydavateľstvo Tranoscius a. s. Liptovský Mikuláš si Vás dovoľujú pozvať

na prezentáciu knižnej novinky, rozhovorov so špičkovými slovenskými umelcami.

Publikácia Život, viera, umenie je jedným z výsledkov projektu V jed-nom duchu, realizovanom vo Vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš. Myšlienkovým logom projektu sa stal text Listu apoštola Pavla Filipským: Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený, počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanjelium. Autorka chce v rozhovoroch poukázať na to, že v umelcoch žijú duchovné a ľudské hodnoty, ktoré zdedili po predkoch, že neživoria, ale ich rozvíjajú a napĺňajú, že sa s nimi v princípe stotožňujú a že sa ich práve umeleckým stvárnením snažia ponúkať iným.

Boha chvália svojím konaním. Výber pozvaných umelcov na rozhovor nie je náhodný. Predstavuje ho dvadsiatka špičkových profesionálnych tvorcov v slovesnej, výtvarnej a hudobnej oblasti, prezentujúcich s mimoriadnou odozvou svoje umenie aj v zahraničí.

Rozhovory s umelcami vznikali v rokoch 1997 – 2004 a 2012 – 2013.

CategoryNezaradené
© 2015
Top