Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Sláčikové kvarteto Vás srdečne pozýva na svoj koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. októbra 2014 od 18:00 hod v Evanjelickom kostole sv. Michala  V Jirchářích 14/152 Praha 1 – Nové Město.

CategoryNezaradené
© 2015
Top