Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Oznamy:

utorok 30.9.2014   biblická hodina seniorov o 15°°
streda 1.10.    biblická hodina mládeže o 19°°
štvrtok 2.10.   nácvik spevokolu o 17:30
piatok 3. 10 –  náboženská výchova 15°°
   konfirmačná príprava 16°°
   konfirmačná prípr. Dospelých 17°°

Nedeľa 5. októbra 2014, 16. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:30. V rámci týchto služieb Božích chceme Pánu Bohu poďakovať za úrody zemské. V rámci služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Detská besiedka sa bude konať v riadnom čase o 9:30

Po sl. Božích si môžete zakúpiť knihu J.B.Hroboň Kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a inú literatúru.

Blahoželania: XXX

2 Korintským 9:8  A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok,

Ofera: Z uplynulej nedele: 1516.- KČ
Z dnešných služieb Božích bude venovaná na výdaje spojené s pamiatkou posvätenia chrámu.

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top