Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

fotky z prezentácie knihy Život, viera, umenie.

Štvrtok 30. januára 2014 v kostole sv. Michala sa uskutočnila prezentácia knihy Slavomíry Očenášovej Štrbovej Život, viera, umenie.

Organizátori: Slovenský zbor ECAV, vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš, Spoločnosť M. R. Štefánika.

/jh,zb/

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5979582323314245329?authkey=CJCu1vravpzofA&imgmax=912]

CategoryNezaradené
© 2015
Top