Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pani  Oľga Vargová oslávila 15. januára významné životné jubileum – 85 rokov. Členkou nášho zboru je od roku 1971, keď sa s rodinou presťahovala do Prahy.

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5973808536069152369?authkey=CLfWtPGPpuCp0QE&imgmax=912]

Jej manžel, ThDr. Emanuel Varga, bol farárom Slov. evanjelického a.v. zboru v Prahe v rokoch 1971 až 1988, zomrel v roku 2002. Oľga Vargová bola presbyterkou nášho zboru a aj teraz sa aktívne zúčastňuje zborového života, navštevuje biblické hodiny a je stále ochotná pomocť a zapojiť sa do roznych zborových aktivít. Milá pani Vargová, prajeme Vám veľa zdravia, nech Vás každý deň sprevádza Božia milosť a láska! /zb/

CategoryNezaradené
© 2015
Top