Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5980561997449170337?authkey=CIu5p864l_SC7AE&imgmax=912]Pridávam novú pozvánku na prezentáciu ďalšej knihy z Tranoscia – o ktorej sme už hovorili a odsúhlasili ju na presbyterstve.

Je to kniha Dr. Daniely Hroncovej – Faklovej   „Urodzená“ a prezentácia bude v Dome národnostních menšín v utorok 25. 2. 2014 od 17.00 hod.

Podrobnejšie informácie sú v priloženej pozvánke.

/jh/

fotky:

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5987019156535500209?authkey=CPutxbnJra7oxQE&imgmax=912]/zb/

CategoryNezaradené
© 2015
Top