Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Oznamy:

1. V utorok sa opäť zídeme so seniormi na ich biblickej hodine od 15:00 hod. v zborovej miestnosti.
V ten istý deň od 18:00 má biblickú hodinu 2.kvartál.

2. Mládež sa zíde pri Božom slove v stredu od 19:00 hod..

3. Spevokol nacvičuje vo štvrtok od 17:30 hod.

4. Spoločné modlitby budúci piatok sú v pravidelnom čase od 19:30 v zborovej miestnosti.

5. Služby Božie v 5. nedeľu pôstnu budú v obvyklom čase o 9:30 hod. Keďže je to prvá nedeľa v mesiaci, bude prisluhovaná i sv. Večere Pánovej so spoveďou a pretože je to už nedeľa „smrtná“, veľkonočné sviatky sa približujú, začíname s čítaním Pašií.

6. S miernym predstihom by sme chceli upozorniť  najmä členov zboru na pripravovanú verejnú diskusiu o ďalšom smerovaní a najmä financovaní cirkvi a zboru. Uskutoční sa v pondelok 14.4. o 17:00 hod. v zborovej miestnosti.
 

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť týždenník Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… radosť vo viere
… pokrstenú Dorotku Kletvíkovú a jej rodinu
… mládež  (nielen) z nášho zboru

Poďakovania:
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo výške  XXXKč.
Veľmi pekne ďakujem dnešnému kazateľovi, teológovi Romanovi Veverkovi za zvesť Slova Božieho.
Rovnako ďakujeme spevokolu a kapele za radostné naplnenie bohoslužieb a želáme im, aby rovnakú radosť odovzdávali všade, kde budú vystupovať  a spevom svoju vieru dosvedčovať, najbližšie teda v Nemecku.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave dnešných bohoslužieb i pohostenia a týmto si vás dovoľujem aj v ich mene pozvať po skončení do zborovej miestnosti.

© 2015
Top