Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Oznamy:
Pondelok 7.4.2014 sa uskutoční zasadnutie cirkevnozborového presbyterstva o 17°° hod. v zborovej miestnosti.

Utorok 8.4.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov o 15°°, naďalej sa venujeme evanjeliu Jána

Streda 9.4. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 10.4.2014 o 17:30 hod. Spevokol

Piatok 11.4.2014 o  15°° Vyučovanie náboženstva, 19:30 hod. Modlitby

Nedeľa 13. apríla 2014, 6. pôstna nedeľa – služby Božie sa uskutočnia o 9:30, pašiové služby Božie

Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť cirkevný časopis Evangelicus, Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania: 1.4. Olga Broszová, Michal Plzák, Anna Rybová
3.4. Michal Pullmann 5.4. Sára Broszová, Štefan Porubský
6.4. Kateřina Friessová

Žalmy 25:4 -5 Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
…za poznanie Pána Ježiša ako pravého Veľkňaza…
… za našu mládeź…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:
Všetkým bratom a sestrám, ktorí sa včera zúčastnili upratovania kostola.

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Nedeľa 30. marca 2014 – XXXKč

Milodar:

Ochotného darcu miluje Boh!

© 2015
Top