Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu,

pokračujúce rekonštrukčné práce v kostole sv. Michala v Jirchářích sú dôvodom, že nasledujúce služby Božie v nedeľu 13. augusta 2017 sa budú konať v Lutherovej sieni v obvyklom čase o 9:30 hodine. Ďakujeme za pochopenie!

Zároveň Vás chceme požiadať o pomoc pri brigádnych prácach, teda pri upratovaní a sťahovaní, ktoré nám urýchli obnovu kostola sv. Michala. Informácie o potrebnej pomoci a časoch brigád Vám radi poskutnú sestra kostolníčka M. Vršková a brat kurátor P. Číčel.

Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prispeli a prispievajú k dôstojnému stavu nášho kostola!

CategoryHlavné
© 2015
Top