Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Počas rekonštrukcie interiéru bude chrám sv. Michala v Jirchářích prístupný na služby Božie bočným vchodom cez bránu do verejnej záhrady z Opatovickej ulice. Ďakujeme za pochopenie!

Taktiež ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí sa prihlásili na brigádu a čistenie v kostole. Sestra kostolníčka M. Vršková všetkým podá potrebné informácie a naplánuje práce podľa Vašich možností.

Vďaka Vám a hojnosť Božieho požehnania!

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top