Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia,

práce na výmaľbe kostola sa nám dostávajú do svojej druhej polovice. Lešenie sa presúva, ale s tým sa odkrýva aj priestor na čistenie. Preto prosíme všetkých, ktorí majú čas a ochotu pomôcť s usporiadaním časti nášho kostola u záhrady, aby sa prihlásili u sestry kostolníčky M. Vrškovej! Priestor potrebuje očistiť od napadaného prachu s omietkou a pred ďalšími službami Božími chceme nasťahovať aj lavice a vybavenie.

Vopred ďakujeme ochotným bratom a sestrám za pomoc a energiu pri čistení kostola!

CategoryHlavné
© 2015
Top