Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu,

odkazujeme do Vašej pozornosti novú Bibliu 500, ktorá bude predstavená na slávnostných službách Božích o 9:30 hodine v nedeľu 24. septembra 2017 (program), kde sa začne aj jej distribúcia a predaj. Viac o vzniku tejto Biblie a prečo je pre nás tak výnimočná nájdete spolu s fotografiami v článku na adrese:

http://ecav.cz/bible-500

http://1517-2017.ecav.cz/node/87

V prípade záujmu si môžete objednať výtlačok z tohto exkluzívneho vydania Písma svätého mailom na adrese ecav@ecav.cz s poznámkou v správe „Objednanie Biblie 500“.

Biblia 500 už bola vytlačená a niekoľko kontrolných kusov bolo pochvalne prijatých ve vedení našej i Sliezskej evanjelickej a. v. cirkvi (SCEAV v ČR). Dúfame preto, že poteší aj ďalších z Vás, ktorí si ju zakúpia!

CategoryHlavné
© 2015
Top