Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážení bratia a sestry!

Podľa dohody na presbyterstve v decembri sa túto nedeľu 13. januára uskutočnil v rámci sl. Božích sľub novozvolených členov presbyterstva, rev. komisie a diakonky.

Úvod sa uskutoční na začiatku sl. Božích po 1. piesni.

Uvedení budú: /z prava/

Denisa Čopová – diakonka pre prácu s deťmi

Lýdia Švagerková – náhr. členka presbyterstva

Branislav Štupický – riadny presbyter

Emília Kletvíková – náhr. a riadna presbyterka

S pozdravom

Marian Čop

CategoryNezaradené
© 2015
Top