Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

1. Nedeľa po Zjavení, 13. január 2013, „služba Bohu“

 

Piesne:                 206, 40, 250, 42

Epištola:               Kolosenským 1, 15 – 19

Evanjelium:          Matúš 3, 13 – 17

Kázňový text:       Rímskym 12, 1 – 5

Antifóna:              13

 

Kňaz: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal.

Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Oznamy:

Pondelok 14.1. 2013 o 17°° hod. sa uskutoční zasadnutie cirkevnozborového presbyterstva.

Utorok 15.1. 2013 o 15°° hod. bude biblická hodina pre dospelých.

Streda 16.1. 2013 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 17.1.2013 o 17:30 hod. Spevokol

Piatok 18.1.2013 o 19:30 hod. Modlitby

Nedeľa 20. Januára 2013, 2. nedeľa po  Zjavení – 9:30

V túto nedeľu sa bude konať aj detská besiedka a to v čase hlavných služieb Božích.

V túto nedeľu sa uskutočnia aj ekumenické sl. Božie v rámci modlitieb za jednotu kresťanov a to o 19°° hod. v chráme Božom „U Martina ve zdi“.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť cirkevný časopis Evangelicus,

Evanjelický posol spod Tatier, stolový a nástenný kalendár z Tranoscia a ďalšiu literatúru

Blahoželania: 7.1. Ľudmila Laudárová, 8.1. Emília Hrudková, 10.1. Martina Bajkajová, 12.1. Ján Brosz, Adam Paulík

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

…za našu pravú službu Bohu…

…za jednotu kresťanov

…za našu cirkev

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

 

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích.

Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

CategoryNezaradené
© 2015
Top