Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Slovenský evangelický a. v. církevní sbor v Prahe Vás pozýva na diskusiu.

                                             
Na základe rozhodnutia cirkevno-zborového presbyterstva zo dňa 17. marca 2014 vás pozývame na diskusiu členov Slovenského ev. a. v. Cirkevného zboru v Prahe.

Diskusia sa uskutoční dňa 14. apríla 2014 o 17°° hod v zborovej miestnosti, V Jirchářích 14/152, Praha 1.

Hlavnou témou je „Nová situácia vo financovaní cirkevného zboru v zmysle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).“

Diskusiu bude viesť predsedníctvo cirkevného zboru.

S bratským pozdravom

Marián Čop v.r., Zborový farár – Superintendent   

Martin Straka v.r., dozorca cirekvného zboru 

CategoryNezaradené
© 2015
Top