Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Oznamy:

1. Upozorňujeme členov zboru na pripravovanú diskusiu o ďalšom smerovaní a najmä financovaní cirkvi a zboru. Uskutoční sa v pondelok 14.4. o 17:00 hod. v zborovej miestnosti.

2. V utorok sa opäť zídeme s 2.kvartálom o 18:00 na biblickej hodine.

3. Mládež sa zíde pri Božom slove v stredu od 19:00 hod..

4. Služby Božie počas veľkonočných sviatkov budú nasledovne:

 Zelený štvrtok  o 18:00 hod. – SB s VP
 Veľký piatok  o 17:00 hod. – pašiové SB
 1.slávnosť veľkonočná (nedeľa) o 9:30 hod.  – SB s VP
 2.slávnosť veľkonočná  (pondelok) o 9:30 hod. – SB

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť týždenník Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru
Blahoželania:
Za posledný týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX Srdečne všetkým blahoželáme a do ďalších dní prajeme, aby sa moc Pánova prejavovala aj v ich ďalších dňoch, ktoré im Boh požehná.

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… nádej, ktorú máme vďaka Kristovi
… požehnanie veľkonočných sviatkov
… seniorov z nášho zboru

Poďakovania:
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo výške  3027,- Kč.
Veľmi pekne ďakujeme za milodary pri krste Dorotky Kletvíkovej – rodičia venovali 1000,- Kč pre potreby zboru a 1000,- Kč pre spevokol a krstní rodičia 500,- Kč pre prácu s deťmi a 500,- Kč pre spevokol a kvety na oltár.

© 2015
Top