Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Dnes boli prihláseným účastníkom cirkevného výletu „PO STOPÁCH LUTERÁNSKEJ REFORMÁCIE / 8.-9. septembra 2017“ rozoslané e-mailom potvrdenia záväzných prihlášok spolu s informáciami o podrobnostiach a zmenách v programe výletu a platobných podmienkach.

Potešiteľnou správou je zníženie plánovaných nákladov, ktoré sa podarilo dosiahnuť dostatočným počtom účastníkov, preto aj výška poplatku, teda cena výletu bola každému účastníkovi znížená. Termín zaplatenia a pripísania poplatku na účet ECAV v ČR je stanovený do piatka 18. augusta 2017.

V prípade nejasností, alebo neobdržaní spomenutého informačného e-mailu kontaktujte brata Jána Macu – jan.maca@ecav.cz.

CategoryHlavné
© 2015
Top