Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike Vás pozýva pri príležitosti obnovenia vnútorného priestoru chrámu na pripomenutie pamiatky posvätenia chrámu a záhradnú slávnosť s tým spojenú v dňoch 23.-24.2017.

Program

Sobota 23. septembra 2017 v chráme sv. Michala v Jirchářích:

15:00 Duchovný program

16:00Spoločenský program s bohatým pohoštěním na záhrade u chrámu. Bude pripravené aj pivné „prekvapenie“ a grilovaná kuchyňa.

Nedeľa 24. septembra 2017 v chráme sv. Michala v Jirchářích:

9:30 Spoločné slávnostné služby Božie všetkých zborov ECAV v ČR

V priebehu služieb Božích bude predstavené a uvedené aj špeciálne vydanie Biblie 500 v českom ekumenickom preklade pri príležitosti výročia 500 rokov Lutherovej reformácie cirkvi (1517-2017). Okrem Písma svätého bude táto edícia rozšírená o prílohu obsahujúcu tri hlavné vyznania viery Kristovej, Augsburskú konfesiu alebo vyznanie viery a Malý katechizmus Dr. Martina Luthera. Biblia bola vydaná v spolupráci so Sliezskou cirkvou evanjelickou a. v. v ČR.

Slávnostnou kázňou Božieho slova poslúži vzácny hosť – Mgr. Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku.

Slávnosti sa konajú pri príležitosti pripomienky jubilejného roka 500 rokov reformácie.

http://1517-2017.ecav.cz/node/87

http://ecav.cz/pamatka-posveceni-chramu-a-zahradni-slavnost-23-24092017-s-uvedenim-specialniho-vydani-bible

CategoryHlavné
© 2015
Top