Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Drakiáda poriadaná naším cirkevným zborom v nedeľu 15.10.2017 sa vydarila. Zišli sa nadšení priaznivci pohybu a dobrej nálady, ktorým s Božím požehnaním prialo aj počasie, ako je vidieť na videu od brata dozorcu Štefana Rybu:

CategoryHlavné
© 2015
Top