Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V utorok 31. októbra 2017 si pripomenieme dejinnú udalosť začiatku reformácie Dr. Martina Luthera. Tento čin oslávime v našom chráme sv. Michala v Jirchářích slávnostnými službami Božími, ktoré začnú od 18:00 hodiny a na ktoré Vás srdečně pozývame! Ku slávnostnej chvíli prispeje svojím vystúpením aj náš cirkevný spevokol a na záver bude možné pristúpiť k večery Pánovej.

 

CategoryHlavné
© 2015
Top