Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V utorok 31. októbra večer sa na dverách nášho chrámu sv. Michala v Jirchářích objavil plagát s tézami proti odpustkom. To bola predohra k slávnostným službám Božím, ktorými sme si pripomenuli Pamiatku reformácie a jej 500. výročie. Služby Božie boli spoločné pre náš i český zbor. Aj liturgia bola slúžená v českom i slovenskom jazyku, na záver sme si tiež dvojjazyčne zaspievali pieseň „Hrad prepevný“. Potom tento večer neformálne pokračoval v Lutherovej sieni s drobným pohostením a malým „prekvapením“ – sestra Čopová pripravila tortu s Lutherovou ružou.

Hojná účasť duchovných i členov slovenského a českého zboru bola príležitosťou na spoločné rozhovory a a zhrnutie tohto výročného roka Reformácie Dr. Martina Luthera. Z programu Vám prinášame videá z vystúpenia detí a spevokolu:

Video z programu detí

Vystúpenie zborového spevokolu

Oznam na cirkevnom webe ECAVv ČR

 

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top