Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Členka nášho zboru pani Božena Fuková bola vyznamenaná Cenou Františka Kriegla za občiansku statočnosť, ktorú udeľuje Nadácia Charty 77. B. Fuková bola v roku 1968 poslankyňou Federálneho zhromaždenia a hlasovala proti pobytu sovietskych vojsk vo vtedajšom Českosloskovensku ako jediná Slovenska. Následne musela odísť z politky aj zo zamestnania. Cenu prevzala 26. mája 2014 jej dcéra Danka.

ZB

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6018159893087639425?authkey=CJ_zmpC7w_f5HA&imgmax=912]

CategoryNezaradené
© 2015
Top