Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu,

 

obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc s čistením chrámu sv. Michala v Jirchářích. Práce na obnove a výmaľbe pokročili tak, že koncom týždňa budeme mať aj strednú loď chrámu bez lešenia a voĺnú k cirkevným aktivitám. Tento priestor ale napriek snahe a zakrytiu predsa len potrebuje poriadnu očistu a prípravu oltára k službám Božím.

 

Preto Vás prosím, ak máte čas a chuť tento týždeň, príďte vo štvrtok 14.09. o 18:00 a v piatok 15.09.2017 o 17:00 hodine do chrámu sv. Michala na brigádu! Pripravíme si dôstojné miesto pre služby Božie a naše spoločné stretnutia! Čím nás bude viac, tým rýchlejšie dosiahneme náš ciel a tým skôr sa budeme radovať z obnoveného chrámu. Každá pomocná ruka a nadšené srdce je vítané!

 

Vopred ďakujem všetkým ochotným a obetavým!

 

S prianím pekného dňa

Ján Maca

CategoryHlavné
© 2015
Top