Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Naša cirkev ECAv v ČR pripravila na jesenné oslavy pripomienky posvätenia chrámu sv. Michala v Jirchářích výnimočné spestrenie Záhradnej slávnosti v sobotu 23. septembra 2017 – špeciálne uvarené pivo „Jubilejní reformační“, ktoré odkazuje na tohtoročné jubileum reformácie Dr. Martina Luthera! Po duchovnom programe a s organovou hudbou, ktorý začne o 15:00 hodine v chráme sv. Michala v Jirchářích, bude od 16:00 hodiny na záhrade u chrámu spoločné posedenie u grilu s chutným jedlom (čo vzal na svoje plecia náš cirkevný zbor) a cirkevným pivom. Záhradná slávnosť nám pomáha zabezpečiť Café Jericho, ktoré cirkvi prenajalo na sobotu svoje priestory. Takže aj v prípade nepriaznivého počasia sa môžete tešiť, že nikto nebude ukrátený ani o teplé i studené jedlo a ani o zdarma čapované pivo. Ak zachutí, pre záujemcov bude tento reformačný mok dostupný k zakúpeniu aj v 0,7 l fľašiach. Viac informácii o pive nájdete na cirkevnej stránke:

http://ecav.cz/cirkevni-pivo-jubilejni-reformacni

S vďakou tiež privítame všetkých, ktorý chcú pomôcť s občerstevním na tejto slávnosti, či už ochotnou rukou alebo prípravou potravím na gril. Hláste sa, prosím, priamo bratovi dozorcovi Ing. Štefanovi Rybovi, alebo na e-mail info@ecav.cz. Pripravme si tak pekné kresťanské stretnutie, nech máme na čo dlho spomínať. K tomu nám dopomáhaj náš Pán!

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top