Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Utorok 23.4. 2013 o 15°° hod. biblická hodina pre dospelých

18°° Stretnutie 2. Kvartálu

 

Streda 24.4. 2013 o 19°° hod.  sa uskutoční biblická hodina mládeže. Téma: Ježiš a zákon

 

Štvrtok 25.4.2013 o 17:30 Spevokol

 

Piatok 26.4.2013 o 16°° Konfirmačná príprava

 

                                 17°° Stretnutie žien (zborová miestnosť), téma: háčkovanie

 

Nedeľa – 4. Nedeľu po Veľkej noci 28. apríla 2013, sa budú konať služby Božie v riadnom čase o 9:30.

 

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných služieb Božích.

 

Do Vašej pozornosti porúčam oslavy 1150. Výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy konané v spolupráci s ECAV na Slovensku, ČCE a SCEAV. Program ako aj list na zapisovanie záujemcov je pri východe z kostola.

 

Pripravujeme detský biblický tábor. Pozor – zmena termínu. Prihlášky sú umiestnené pri východe z chrámu.

CategoryNezaradené
© 2015
Top