Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Chceš sa stať pravým   rytierom?

Chceš  získať titul „SIR“ alebo „MADAM“?

Chceš si  vyrobiť si vlastnú výzbroj,  naučiť sa ako zvíťaziť proti napriateľovi, ale aj ako spoločensky žiť?

Chceš spoznať rytierske kone a nakoniec byť pasovaný/á za rytiera…?

Tak neváhaj!  Príď medzi nás na

Detský  biblický tábor „Buďme Boží bojovníci“

 

KDE?   V cirkevnom zariadení  Křížlice (podľa  počtu  prihlásených detí)

KEDY?   29. 7. – 3. 8. 2013

Tešia sa na Teba  Sir Ryan, madam Deny a iní rytieri

 

Bližšie informácie

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor Praha

Tel. č. 721 369 750  alebo  734 265 360

 

Prihlášky posielajte mailom: diakonka.ecav@gmail.com

alebo na adresu Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor, V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 Praha

do 26. mája (května) 2013

Zodpovední vedúci: M. Čop a D. Čopová

CategoryNezaradené
© 2015
Top