Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Každoročné upratovanie kostola je naplánované na sobotu 23. marca 2013 zo začiatkom o 10:00. Práce, ktoré upratovanie kostola zahrňuje sú: oprašovanie a zberanie pavučiny vo výškach, čistenie lustrov, vysávanie sedákov v laviciach, umývanie vitrín, umývanie podlahy, príprava kvetinovej veľkonočnej výzdoby, v príp. dobrého počasia aj upratanie záhrady. Vítaný je každý, kto rád priloží ruku k dielu a strávi príjemný čas so sestrami a bratmi vo viere.

CategoryNezaradené
© 2015
Top