Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pán Boh sila moja, On obrana moja. Tak bezpečne mám stáť, nebudem sa ľakať v čas boja.

Oslovujem Vás slovami piesne, ktorú spieval spevokol na mládežníckych bohoslužbách v 4. nedeľu po Veľkej noci, 24.4.2016, ktorá má názov Cantate, teda spievajte. Celé bohoslužby mali na starosti mládežníci, všetky piesne boli z mládežníckeho spevníka doprevádzané gitarou a husľami. Ako po iné roky, aj tento krát si celú liturgiu rozobrali mládežníci – texty z Biblie, modlitby, úvodné a záverečné slovo, oznamy. Kázeň podala študentka teológie.

Ak budem hovoriť za spevokol, tak sme radi, že sme mohli tiež prispieť troškou do mlyna a poslúžiť na bohoslužbách. Nábor nám priviedol dvoch nových chlapov do spevokolu a vrátil sa nám aj Miško, ktorý bol od leta 2015 na 10 mesiacov v Tanzánii na misii. Vďaka Bohu za to! Mohli sme teda vystúpiť, hoci sme sa nezišli v kompletnej zostave, ale boli sme schopní to zvládnuť vďaka novým posilám. Verím, že nám Pán Boh bude spevokol požehnávať a budeme môcť aj naďalej spievať na bohoslužbách a rôznych akciách.

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top