Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pozývame všetkých na festival spevokolov národnostných menšin v Prahe, my budeme spievať ako prví o 15tej hodine v Dome detí a mládeže na ulici Slezská 920/21, Praha 2

„Vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila hviezdami.“ Kniha Múdrosti 10,7     Ako každý rok, tak aj tento rok. Boli sme opäť súčasťou programu Noci kostolov. Je to pre nás česť sa tejto akcie zúčastniť, pozvať svojich kamarátov, kolegov. Je to výborná akcia, ako sa predstaviť pred našimi známymi, hlavne neveriacimi známymi; ako im…

Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku! Žalm 30,5   Slovenský zbor slávil. V dňoch 25-26.2.2017 sa uskutočnili slávnosti slovenského zboru a to 70. výročie založenia slovenského ev. a.v. zboru v Prahe. Tieto slávnosti sa konali v rámci osláv jubilea 500. výročia reformácie. V sobotu 25. februára sa konal slávnostný spoločenský program v chráme sv. Michala, počas ktorého sme si…

„Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, Sela.“ Žalm 68, 33 Sme veľmi potešení, že sme boli pozvaní na koncert ako hosťujúci spevokol, ktorý bol organizovaný Bulharským kulturně osvětovým klubem v Prahe. Koncertu sme sa zúčastnili spolu s bulharským zborom Bulharské hlasy pod vedením Radosvety Kostovej. Koncert sa uskutočnil v sobotu 17.12.2016 o 15 :00 v…

Všetkých pozývame na spoločný koncert nášho spevokolu a Bulharských hlasov v sobotu 17.12.2016 o 15:00 v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoděja, Resslova 307/9, Praha 2.

„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.“ Kolosenským 3, 16 V sobotu 1.10.2016 sme mali tú česť sa účastniť festivalu spevokolov národnostných menšin v Prahe. Organizátorom festivalu bol Bulharský kulturně osvětový…

Pozývame Vás na festival spevokolov národnostných menšín v Prahe, ktorého sa zúčastní aj náš zborový spevokol.

„Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude.“ Zj 21,25   Ako je už zvykom v našom zbore a v našom spevokole, Noc kostolov (resp. Noc kostelů) je pre spevokol jedna z najväčších akcií v roku. Máme vyhradený 2x polhodinový blok počas jednej noci. Na túto akciu sa vždy pripravujeme niekoľko mesiacov. Pre mňa osobne je Noc kostolov…

Pán Boh sila moja, On obrana moja. Tak bezpečne mám stáť, nebudem sa ľakať v čas boja. Oslovujem Vás slovami piesne, ktorú spieval spevokol na mládežníckych bohoslužbách v 4. nedeľu po Veľkej noci, 24.4.2016, ktorá má názov Cantate, teda spievajte. Celé bohoslužby mali na starosti mládežníci, všetky piesne boli z mládežníckeho spevníka doprevádzané gitarou a husľami. Ako po iné…

„Každý deň Pán mi silu dáva, moja pieseň je Pán. Stal sa mojím spasením On, keď kráčam s ním nemusím sa báť, keď kráčam s ním nemusím sa báť. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, nebojte sa, veď Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je…

© 2015
Top