Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila hviezdami.“

Kniha Múdrosti 10,7

 

 

Ako každý rok, tak aj tento rok. Boli sme opäť súčasťou programu Noci kostolov. Je to pre nás česť sa tejto akcie zúčastniť, pozvať svojich kamarátov, kolegov. Je to výborná akcia, ako sa predstaviť pred našimi známymi, hlavne neveriacimi známymi; ako im ukázať, čo robievame tie štvrtky, že nikdy sa nikdy nemôžeme zúčastniť inej akcie. Trénujeme a snažíme sa urobiť s našimi hlasmi čo najlepšie kúzla, aby vystúpenie dopadlo čo najlepšie, aby sme nezahanbili náš zbor, ktorý reprezentujeme; aby sme našim spevom oslávili Boha.

Minulý rok sme boli požehnaní tým, že sa do našich radov pridali mnohí noví členovia. Teraz naopak prichádzame do obdobia, kedy sa rozlúčime s dievčatami. Violette sa presťahovala do Ameriky niekoľko týždňov pred Nocou kostolov. Bola som veľmi prekvapená Christinou, pretože hoci jej stáž skončila mesiac pred vystúpením, na vystúpenie predsalen prišla a piesne natrénovala doma pomocou nahrávok a klavíra. Christina zvládla natrénovať doma aj nové piesne. Takto šikovných ľudí máme v spevokole. Preto sa posledné mesiace trénovalo dobre, zvládli sme to rýchlo. Avšak, tieto dobré časy skončili, po lete budeme opäť v menšom počte. Preto vítame nových ľudí, neváhajte ktokoľvek, kto čítate tento článok. Každý štvrtok o 18:00 v zborovej sieni (pri kostole sv. Michala v ulici V Jirchářích).

Tento noc kostolov sme mali 1 blok, ktorý trval cca 30 minút. Prvú pieseň som mala vybranú už dávnejšie, ktorú som raz počula na anglických bohoslužbách a v ten okamih si dala záväzok, že niekedy túto pieseň budeme spievať aj na našom spevokole:

  1. Dennis Jernigan – You are my all in all
  2. Joseph Haydn – To Tvoja vec je Pane náš

Tretiu pieseň nám priniesla Violette, ktorá sa ale nečakane musela presťahovať do Ameriky. Musíme Violette teda poďakovať, lebo je to prekrásna pieseň a spievali sme ju veľmi radi.

  1. Matt Merker – He will hold me fast
  2. Halina Kadzin – Golgota
  3. Antonín Dvořák – Hospodin jest můj pastýř

Šiestu pieseň nám priniesil Janči, ktorú sme začali trénovať dosť neskoro, ale veľmi sa nám hodila na túto akciu a tak sme si ju nakoniec do repertoáru zaradili a urobili všetko preto, aby stihli natrénovať. Posledné dva nácviky sme dokonca zaradili bubon, ktorý nakoniec zaznel aj na výstúpení. Verím, že sa vám všetkým páčilo.

  1. Graham Kendrick – Môj Pán vykročí

Posledná pieseň nebola pôvodne v programe, pretože sme sa ju rozhodli zaradiť len v prípade, že deň pred vystúpením nám to pôjde. Zaspievali sme len časť, ktorú sme mali natrénovanú, takže sa môžete tešiť v budúcnosti na pokračovanie. Je to nádherná pieseň, ktorú sme si nemohli nakoniec odpustiť.

  1. Brendan Graham & Rofl Lovland – You raise me up

 

Verím, že aj Vám sa to tento rok páčilo tak, ako nám. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Som Bohu veľmi vďačná, že aj spevokol môže byť súčasťou Noci kostolov v našom kostole. Verím, že si Pán Boh akciu Noc kostolov požehnáva a bude požehnávať aj v budúcnosti.

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top