Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, Sela.“
Žalm 68, 33

Sme veľmi potešení, že sme boli pozvaní na koncert ako hosťujúci spevokol, ktorý bol organizovaný Bulharským kulturně osvětovým klubem v Prahe. Koncertu sme sa zúčastnili spolu s bulharským zborom Bulharské hlasy pod vedením Radosvety Kostovej. Koncert sa uskutočnil v sobotu 17.12.2016 o 15 :00 v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metodeja na Resslovej ulici v Prahe. Myslím, že sa podarilo vytvoriť krásnu vianočnú atmosféru. V našom podaní zazneli tieto piesne:
John Francis Wade: Adeste fideles
Johann Sebastian Bach: Pri Jasliach stojím
Greensleeves: What child is this
John Stainer: The First Nowell
Donald P. Moore: Dear little stranger
Potom zaspieval spevokol Bulharské hlasy. Je to veľmi inšpirujúce vidieť iné spevokoly, iný štýl hudby, iný repertoár. Som veľmi vďačná, že sme sa v októbri mohli zúčastniť festival spevokolov národnostných menšín, kde sme sa zoznámili s rôznymi spevokolmi a môžeme zdieľať svoje hudobné myšlienky. Na koncert nás prišli podporiť aj členovia z maďarského spevokolu a dirigent mužského byzantského zboru, ktorí patria pod gréckokatolícku farnosť. Vážim si týchto kontaktov a verím, že spolupráca medzi nami bude rásť.

V nedeľu 18.12.2016 sme mohli zaspievať na slovenských aj anglických bohoslužbách. Na slovenských sme zaspievali dve piesne po kázni:
Greensleeves: What child is this
John Stainer: The First Nowell
A jednu pieseň na záver bohozlužieb:
John Francis Wade: Adeste fideles

Na anglickách bohoslužbách sme zaspievali na úvod pieseň
Greensleeves: What child is this
Počas bohoslužieb sme zaspievali ešte dve piesne:
Johann Sebastian Bach: Pri Jasliach stojím
John Francis Wade: Adeste fideles

Taktiež mám nesmiernu radosť, že od októbra sa náš spevokol rozrástol o vyše 7 členov – Nemku, Rumunku, členov z anglického zboru, dvoch Slovákov a Čechov. V mojich očiach znieme mohutnejšie a krajšie, lepšie sa pracuje s dynamikou. Veľmi ma teší, že Pán Boh vypočúva modlitby a požehnáva si celý evanjelický cirkevný zbor v Prahe, každú jednu aktivitu, ktorú v zbore máme. Chvála Bohu za to.

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top