Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku!

Žalm 30,5

 

Slovenský zbor slávil. V dňoch 25-26.2.2017 sa uskutočnili slávnosti slovenského zboru a to 70. výročie založenia slovenského ev. a.v. zboru v Prahe. Tieto slávnosti sa konali v rámci osláv jubilea 500. výročia reformácie.

V sobotu 25. februára sa konal slávnostný spoločenský program v chráme sv. Michala, počas ktorého sme si pripomenuli históriu Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe spojenú s odovzdávaním pamätných listov zaslúžilým členom zboru. V rámci tohoto programu sme boli pozvaný aj my, spevokolisti, obohatiť program spevom. Naše piesne boli rozdelené do dvoch blokov, v prvom , na úvod spoločenského programu sme zaspievali tieto piesne:

Ivan Valenta: Oslavujte Hospodina
Taizé: Laudate Dominum

Po odovzdávaní pamätných listov a medzi pozdravmi hostí sme zaspievali ďalšie dve piesne:

Joseph Haydn: To Tvoja vec je, Pane náš
Peter C. Lutkin: The Lord Bless You

Pozvaných hostí bolo neúrekom.

 

V nedeľu 26. februára sa uskutočnili slávnostné služby Božie, počas ktorých bol posvätený nový zvon. Kázňou poslúžil brat biskup ZD ECAV na Slovensku, Milan Krivda. Po kázni sme z chóru zaspievali dve piesne:

Ivan Valenta: Oslavujte Hospodina
Peter C. Lutkin: The Lord Bless You

Po vystúpení spevokolu nasledovala posviacka nového zvonu, ktorú náš zborový farár Marián Čop uviedol textom zo Žalmu 30,5.: „Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku!“.

 

Verím, že Pán Boh dopraje slovenskému zboru hojnosť v požehnaní a bude sa dokazovať vo všetkých aktivitách, ktoré tento zbor vykonáva.

LG

 

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top