Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe:

– 6. apríla 2023 – Zelený štvrtok – 17.00, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

– 7. apríla 2023 – Veľký piatok – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

– 9. apríla 2023 – 1. slávnosť Veľkonočná – 09.30, s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

– 10. apríla 2023 – 2. slávnosť Veľkonočná – 09.30

 

Viac o službách Božích ostatných cirkevných zborov nájdete na stránke www.ecav.cz

Categoryduchovno, Hlavné
© 2015
Top