Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás srdečne pozýva na koncert na pamiatku Martina Luthera a Alberta Schweitzera pri pripomienke úmrtia Dr. Martina Luthera (18.02.1546) a výročia narodenia Alberta Schweitzera (14.01.1875).  Dychový koncert v kostole sv. Michala v Jirchářích na Prahe 1 sa uskutoční v utorok 25. februára 2020 o 18:00 hodine.

V programe koncertu vystúpi MBrass – Dychový súbor od sv. Michala pod vedením Jiřího Baštu v zložení:

Jiří Bašta (trúbka),

Milan Gryndler (trúbka)

Ondřej Kvítek (lesný roh)

a Petr Seghman (pozauna)

Umeleckým vedúcim je Jiří Bašta, ktorý je tiež autorom mnohých aranžmánov. Súbor má v repertoáry skladby a aranžmíny rôznych žánrov, ktoré boli vytvorené renezančnými, baroknými, klasickými i morernými autormi. Sú medzi nimi skladby svetské i duchovné.

Vstupné dobrovoľné.

Koncert sa koná v roku vyznania a pokory 2020.

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top