Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike a Cirkevný zbor ECAV v Plzni Vás srdečne pozývajú na putovnú výstavu Juraj Tranovský.

Vernisáž sa uskutoční v sobotu 7. marca 2020 o 18:00 v Kostelíku u Ježíška 3 v Plzni. Otvorenie výstavy bude dopĺňať rozprávanie o Sliezsku s Jakubom J. Retmaniakom (pastorom LECAV v ČR v Hrádku) a koncert na motívy piesní Juraja Tranovského s názvom: Juraj Tranovský, predchodcovia a súčasníci.

Účinkujíci: komorný spevácky súbor „Ad laetitia” pod vedením Miloslava Esterleho, na organ zahraje Jan Esterle.

Výstavu láskavo zapožičal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Dolnom Kubíne. Putovná výstava sa koná v roku vyznania a pokory 2020 s finančnou podporou Ministerstva kultúry Českej republiky.

Vstup voľný!

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top