Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe 6. – 8.7.2016 boli veľmi duchovne obohacujúce a s relatívne vysokou účasťou. Hovorí sa o 5000 návštevníkoch stretnutia, Veľký kostol s kapacitou 3600 ľudí bol pri bohoslužbách vždy plný, čo vytvorilo nádherný zážitok pri spoločnom speve. Mnohé programové a organizačné pozitíva vynikli najmä v porovnaní s nasledujúcim X. stretnutím kresťanov strednej a východnej Európy v Budapešti 7 . – 10.6.2016. Stretnutie v Békešskej Čabe bolo natoľko krátke a tak naplnené programom, že nezačalo nudiť a vždy bolo z čoho vyberať. Predstavenia cirkevných zborov, rozhovory v stane u jedla, prehliadka Munkácsy Mihály Múzea s vynikajúcim výkladom jeho riaditeľa Györgyho Anda, divadelná hra „Tranoscius“ a letné počasie v malebnom mestečku bola správna kombinácia, aby sme sa cítili ako doma medzi svojimi. Náš zájazd z Prahy to ešte podporil náv števou slovenských rodákov v Sarvaši, kde sme položili kyticu k pamätníku M. R. Štefánika.

Ešte pre jeden dôvod boli tieto dni významné aj pre náš zbor v Prahe. V Békešskej Čabe bola 6.7.2016 podpísaná dohoda a ustanovená Asociácia slovenských evanjelických cirkví medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku, Slovenskou evanjelickou a. v. cirkvou v Srbsku, Slovenským evanjelickým luteránskym seniorátom v Rumunsku, Evanjelickým a. v. slovenským cirkevným zborom v Iloku, Slovenským evanjelickým cirkevným zborom a. v. v Budapešti a samozrejme Slovenským evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Prahe. Úlohou Asociácie bude zastrešovať na duchovnom poli spoluprácu evanjelických cirkví a cirkevnoorganizačných jednotiek evanjelických cirkví, ktoré sa hlásia k augsburskému vyznaniu, majú právnu subjektivitu a ich bohoslužobným jazykom je slovenčina.

Chcel by som sa poďakovať bratovi farárovi Mariánovi Čopovi na duchovnú podporu, sestre diakonke Denise Čopovej a deťom za nacvičenie zaujímavého programu, ktorý pekne prezentoval náš zbor, bratovi Andrejovi Szeredimu za pomoc a preklady a najmä sestre Janke Halukovej za organizáciu, program a starostlivosť o každého z nás, ktorá urobila z nášho zájazdu delegáciu Slovákov z Prahy, ktorá prišla nielen reprezentovať našu cirkev, ale aj podporiť rodákov na Dolnej zemi.

JM

Sarvas (5).JPG Sarvas (4).JPG Sarvas (3).JPG Sarvas (1).JPG Budapest (4).JPG Budapest (3).JPG Budapest (2).JPG Budapest (1).JPG Bekesska_Caba (7).JPG Bekesska_Caba (6).JPG Bekesska_Caba (5).JPG Bekesska_Caba (4).JPG Bekesska_Caba (3).JPG Bekesska_Caba (2).JPG Bekesska_Caba (1).JPG Sarvas (2).JPG

CategoryHlavné
© 2015
Top