Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Dobrý deň, chcem Vás informovať o zaujímavej veci, ktorú sme sa rozhodli uskutočniť pri príležitosti 500. výročia reformácie a 70. výročia založenia Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe. Tým je výroba nového zvonu pre chrám sv. Michla v Jirchářích a jeho posvätenie v nedeľu 26. februára 2017 na slávnostných službách Božích o 9:30…

Vážení a milí, s nadchádzajúcim dátumom 165. výročia úmrtia Jána Kollára sa na Vás obraciam s pietnou pripomienkou služieb Božích túto nedeľu v chráme sv. Michala a pietneho zhromaždenia budúci pondelok na Olšanskom cintoríne. Určite ste už dostali pozvánku od Spoločnosti Jána Kollára, ale predsa toto výročie pripomínam i za Slovenský evanjelický a. v. cirkevný…

© 2015
Top