Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Dobrý deň,

chcem Vás informovať o zaujímavej veci, ktorú sme sa rozhodli uskutočniť pri príležitosti 500. výročia reformácie a 70. výročia založenia Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe. Tým je výroba nového zvonu pre chrám sv. Michla v Jirchářích a jeho posvätenie v nedeľu 26. februára 2017 na slávnostných službách Božích o 9:30 hodine.

Výroba zvonu úspešne pokračuje, jeho forma je pripravená a tešíme sa na jeho odliatie.

V mene cirkevného zboru Vás srdečne pozývam na slávnostné posvätenie a tiež spoločenský program v sobotu 25. februára v chráme sv. Michala, kde už bude zvon vystavený. Potešíte nás, ak prídete a ešte viac potešíte, ak uznáte dobré dielo a pripojíte sa k tým, ktorý už jeho výrobu podporili.

Prajem vám pokojný deň!

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top