Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

1. nedeľa po Zjavení 7. január 2018
Ježišov Krst

Piesne: 382, 50, 446, 250
Epištola: Rímskym 12, 1 – 5
Evanjelium: Matúš 3, 13 – 17
Kázňový text: Rímskym 7,14 – 20 a 24 – 25

A – 19
Kňaz: Povstaň a zaskvej sa, lebo prišlo tvoje svetlo.
Zbor: A sláva Hospodinova svieti nad nami.

Oznamy:
Pondelok 8.1.
Zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva 17°°
(Lutherova sieň)

Utorok 9.1.
Biblická hodina seniorov 10°°
(Lutherova sieň)

Brat B. Štupický pozýva do modlitebnej reťaze, ktorá prebieha vždy v utorky medzi 21:00-22:00. Kto by ste chceli byť jej súčasťou, píšte mu o info na bstupicky@gmail.com

Streda 10.1.
Služby Božie duchovných ECAV v ČR 15:45

Biblická hodina mládeže 19°°
(Lutherova sieň)

Štvrtok 11.1.
Nácvik cirkevno-zborového spevokolu 18°°

Piatok 12.1.
Náboženská výchova 15°°; 16°°; 17°°

Nedeľa 14.1. – 2. nedeľa po Zjavení
Služby Božie 9:30
V rámci sl. Božích bude otvorený jubilejný rok: 25 rokov znovuobnovenia ECAV v ČR a 100. výročie ČSR.
Tiež sa bude konať požehnanie manželstiev a domácností.

Ofera z nedele po Vianociach 31.12. 2017 činí 1425.-KČ
Zo sl. Božích na Nový rok 2532.-KČ
Zo sl. Božích na Zjavenie Pána Ježiša Krista 6.1. 590.- KČ
2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh!

ECAV v ČR v spolupráci so SCEAV vydala prostredníctvom Českej biblickej spoločnosti „Bibliu 500“. Je to vydanie Českého ekumenického prekladu Biblie pri príležitosti jubilea 500. výročia reformácie. Výnimočnosťou tohto vydania je príloha v Biblii obsahujúca 3 hlavné kresťanské vyznania viery, Augsburské vyznanie a Malý katechizmus Dr. Martina Luthera s domácimi tabuľami.
Bibliu je možné zakúpiť si po sl. Božích v cene 300.-KČ.

Ešte sú tiež v ponuke trička – 500 rokov reformácie.

Ďalej si môžete zakúpiť Evanjelický posol spod Tatier,
Evanjelický nástenný kalendár na rok 2018,
ev. stolový kalendár na rok 2018
Tranovského kalendár 2018,
čítanie Písma svätého na rok 2018 so zamsleniami – Hrad prepevný a Tesnou bránou
Tiež ponúkam do pozornosti novú ročenku ECAV v ČR Evangelicus 2018.

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:

HLAVNA


Fb Slovenský zbor Praha

© 2015
Top