pondelok, 09 december 2019
 • 18:00 Biblická hodina dospelých
  Lutherova sieň

utorok, 10 december 2019
 • 10:00 Biblická hodina seniorov
  Lutherova sieň

 • 21:00 Modlitebná reťaz
  v domácnostiach

streda, 11 december 2019
 • 19:00 Biblická hodina mládeže
  Lutherova sieň

štvrtok, 12 december 2019
 • 19:00 Koncert spevokolu pri Slov. ev.a.v. cz v Prahe
  Kostol svätého Michala archanjela, V Jirchářích 152/14, 110 00 Nové Město, Česko

  Koncert spevokolu pri Slovenskom ev.a.v. cirkevnom zbore v Prahe pri 10. výročí jeho založenia. Hosťami bude spevácky súbor "Mille Domi"

piatok, 13 december 2019
 • 16:00 Vyučovanie náboženstva
  Lutherova sieň

 • 17:00 Konfirmačná príprava
  Lutherova sieň

sobota, 14 december 2019
 • 10:00 Brigáda - upratovanie kostola
  Kostol svätého Michala archanjela, V Jirchářích 152/14, 110 00 Nové Město, Česko

nedeľa, 15 december 2019
 • 9:30 Adventný a vianočný program detí DSB
  Kostol svätého Michala archanjela, V Jirchářích 152/14, 110 00 Nové Město, Česko

  Adventný a vianočný program detí v rámci hlavných služieb Božích.

 • 9:30 Služby Božie

utorok, 17 december 2019
 • 10:00 Biblická hodina seniorov
  Lutherova sieň

 • 18:00 Biblická hodina dospelých
  Lutherova sieň

 • 21:00 Modlitebná reťaz
  v domácnostiach

Mesačný kalendár

Posledné príspevky

Spevokol Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe vás pozýva na svoj koncert pri…

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe a BONA FIDE, z. s. vás  pozývajú na…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike a Lutherova spoločnosť vás v rámci Roku Johanna Mathesia srdečne pozývajú…

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe a Slovenský dom v Prahe vás srdečne…

Vážené sestry a bratia v Kristu, pozývame Vás na uvedenie novej knihy JOHANNES MATHESIUS –…

Vážené sestry a bratia v Kristu, srdečne Vás pozývame na duchovný program v predvečer pamiatky posvätenia chrámu…