Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Vážené sestry a bratia, srdečne Vás pozývame na tradičné otvorenie kostola sv. Michala v Jirchářích,…

Vážené sestry a bratia, pozývame Vás na cirkevný výlet Po stopách Martina Luthera, ktorý sa…

Služby Božie počas sviatkov Veľkej noci 2019 rozkliknite tu   Sluzby Božie ostatných cirkevných zborov…

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike organizuje pre svojich členov duchovný víkend v termíne od piatku 17. mája…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike prichádza pri príležitosti jubilejného roka 515. výročia narodenia Johanna Mathesia…

Predpôstna nedeľa bola pre ECAV v ČR veľkým, slávnostným dňom. Počas služieb Božích Slovenského ev.a.v. cirkevného…