16. nedeľa po Trojici

Message from . 20. septembra 2018.

Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Infromácie o Biblii 100 a cirkevnej exkurzii nájdete aj na webe cirkvi: Predstavenie Biblie 100…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás pozýva na ordináciu Pavla Roubíka na kňaza…

Nedeľa 25.3. – 6. nedeľa pôstna (kvetná) Pašiové služby Božie 9:30 Detská besiedka 9:30 Služby…

V nedeľu 4. marca 2018 sa uskutočnil po službách Božích riadny volebný konvent Slovenského evanjelického…

Vážené sestry a bratia v Kristu, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe Vás…