Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Vážené sestry a bratia v Kristu, pozývame Vás na uvedenie novej knihy JOHANNES MATHESIUS –…

Vážené sestry a bratia v Kristu, srdečne Vás pozývame na duchovný program v predvečer pamiatky posvätenia chrámu…

Vážené sestry a bratia, srdečne Vás pozývame na tradičné otvorenie kostola sv. Michala v Jirchářích,…

Vážené sestry a bratia, pozývame Vás na cirkevný výlet Po stopách Martina Luthera, ktorý sa…

Služby Božie počas sviatkov Veľkej noci 2019 rozkliknite tu   Sluzby Božie ostatných cirkevných zborov…

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike organizuje pre svojich členov duchovný víkend v termíne od piatku 17. mája…