20. nedeľa po svätej Trojici

Message from . 15. októbra 2018.

Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši! V 20. nedeľu po sv. Trojici sa uskutočnili…

Pozývame všetkých na festival spevokolov národnostných menšin v Prahe, my budeme spievať ako prví o…

Infromácie o Biblii 100 a cirkevnej exkurzii nájdete aj na webe cirkvi: Predstavenie Biblie 100…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás pozýva na ordináciu Pavla Roubíka na kňaza…