nedeľa, 23 február 2020
  • 9:30 Služby Božie

utorok, 25 február 2020
  • 21:00 Modlitebná reťaz
    v domácnostiach

nedeľa, 01 marec 2020
  • 9:30 Služby Božie

Mesačný kalendár

Posledné príspevky

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike a Cirkevný zbor ECAV v Plzni Vás srdečne pozývajú…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás srdečne pozýva na koncert na pamiatku Martina…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike srdečne pozýva svojich členov na duchovný víkend, ktorý…

Služby Božie počas Vianočných sviatkov 2019

Spevokol Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe vás pozýva na svoj koncert pri…

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe a BONA FIDE, z. s. vás  pozývajú na…