Živé vysielanie služieb Božích, 24. nedeľa po sv. Trojici

Začíname v nedeľu 22. novembra 2020 o 9:30

ŽIVÉ VYSIELANIE

piatok, 27 november 2020
  • 16:00 Konfirmačná príprava 2. skupina
    Lutherova sieň

nedeľa, 29 november 2020
  • 9:30 Služby Božie

utorok, 01 december 2020
  • 21:00 Modlitebná reťaz
    v domácnostiach

Mesačný kalendár

Posledné príspevky

Z dôvodu situácie v Českej republike a zprísňujúcim sa opatreniem proti koronavírovej epidémii bolo verejné…

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 21. septembra 2020 Pán Boh odvolal z tejto časnosti našu…

S ľútosťou Vám oznamujeme, že Pavel Číčel, dlhoročný aktívny člen zboru, pokladník, správca zborového majetku,…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike aj v tomto Roku vyznania a pokory poriada celocirkevný výlet v termíne…

Vážené sestry a bratia v Kristu, Mezinárodný den sestier sa na celom svete pripomína každý rok 12. mája…

Vážené sestry a bratia, Český červený kríž ponúka pre seniorov možnosť porozprávať sa po telefóne o…