Služby Božie v 1. slávnosť Vianočnú

možno sledovať v sobotu 25. decembra 2021 od 9:30

ŽIVÉ VYSIELANIE

sobota, 22 január 2022
  • 15:00 Pietny akt pri 170. výročí úmrtia Jána Kollára
    Olšany Cemetery, Vinohradská 1835/153, 130 00 Praha 3, Česko

nedeľa, 23 január 2022
  • 9:30 Služby Božie

utorok, 25 január 2022
  • 21:00 Modlitebná reťaz
    v domácnostiach

nedeľa, 30 január 2022
  • 9:30 Služby Božie

Mesačný kalendár

Posledné príspevky

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom,  vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti…

Rozpis služieb Božích počas Vianoc 2021 ECAV v ČR

Pozývame Vás na ordináciu novokňazov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike, ktorá sa uskutoční…

Srdečne Vás pozývame na prednášku proferora Tomáša Nejeschebu, ktorá sa uskutoční v stredu 20. októbra…