1. adventná nedeľa

možno sledovať v nedeľu, 27. novembra 2022 od 9:30

ŽIVÉ VYSIELANIE

utorok, 06 december 2022
 • 14:00 Biblická hodina seniorov

 • 18:30 Nácvik spevokolu

 • 21:00 Modlitebná reťaz
  v domácnostiach

streda, 07 december 2022
 • 19:00 Biblická hodina mládeže

štvrtok, 08 december 2022
 • 18:00 Biblická hodina dospelých

piatok, 09 december 2022
 • 15:30 Konfirmačná príprava - 1. ročník

 • 16:00 Konfirmačná príprava - 2. ročník

 • 16:00 Náboženstvo

 • 17:00 Dorast

nedeľa, 11 december 2022
 • 9:30 Služby Božie

utorok, 13 december 2022
 • 14:00 Biblická hodina seniorov

 • 18:30 Nácvik spevokolu

 • 21:00 Modlitebná reťaz
  v domácnostiach

streda, 14 december 2022
 • 19:00 Biblická hodina mládeže

Mesačný kalendár

Posledné príspevky

SLOVENSKÝ EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V PRAHE: Nedeľa 4.12. 2022 o 9:30 – 2. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním…

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se na svém jednání 22. 11. 2022 usneslo na…

V prípade záujmu kontaktujte zbormajstra Vladimíra Kopáčika na adrese vladimir.kopacik@gmail.com Tešíme sa na Vás!

Srdečne Vás pozývame na Večer dôvery – ekumenické bohoslužby Taizé, ktoré sa uskutočnia 12.11.2022 od 16:00…