nedeľa, 27 september 2020
  • 9:30 Služby Božie

utorok, 29 september 2020
  • 21:00 Modlitebná reťaz
    v domácnostiach

nedeľa, 04 október 2020
  • 9:30 Služby Božie

Mesačný kalendár

Posledné príspevky

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 21. septembra 2020 Pán Boh odvolal z tejto časnosti našu…

S ľútosťou Vám oznamujeme, že Pavel Číčel, dlhoročný aktívny člen zboru, pokladník, správca zborového majetku,…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike aj v tomto Roku vyznania a pokory poriada celocirkevný výlet v termíne…

Vážené sestry a bratia v Kristu, Mezinárodný den sestier sa na celom svete pripomína každý rok 12. mája…

Vážené sestry a bratia, Český červený kríž ponúka pre seniorov možnosť porozprávať sa po telefóne o…

Vážené sestry a bratia, služby Božie v čase sviatkov Veľkej noci nájdete nahrané na tejto…