pondelok, 01 jún 2020
 • 17:00 2. slávnosť svätodušná, služby Božie
  Kostol svätého Michala archanjela, 14, V Jirchářích 152, 110 00 Nové Město, Česko

  Služby Božie

utorok, 02 jún 2020
 • 18:00 Biblická hodina dospelých
  Lutherova sieň

  Téma: Kazateľ 9. kapitola

 • 21:00 Modlitebná reťaz
  v domácnostiach

nedeľa, 07 jún 2020
 • 9:30 Služby Božie

utorok, 09 jún 2020
 • 21:00 Modlitebná reťaz
  v domácnostiach

Mesačný kalendár

Posledné príspevky

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike aj v tomto Roku vyznania a pokory poriada celocirkevný výlet v termíne…

Vážené sestry a bratia v Kristu, Mezinárodný den sestier sa na celom svete pripomína každý rok 12. mája…

Vážené sestry a bratia, Český červený kríž ponúka pre seniorov možnosť porozprávať sa po telefóne o…

Vážené sestry a bratia, služby Božie v čase sviatkov Veľkej noci nájdete nahrané na tejto…

Vážené sesty a bratia v Kristu, spoločnú výzvu Ekumenickej rady cirkví a Českej biskupskej konferencie…

Vážené sestry a bratia v Kristu, prinášame Vám výzvu Ekumenickej rady cirkví a dúfame, že…