Zjavenie Krista Pána mudrcom

Message from . 7. januára 2019.

Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Vážené sestry a bratia v Kristu, zasielame Vám pozvánku od Ekumenickej rady cirkví v ČR,…

Rozpis Vianočných bohoslužieb Nedeľa 23. 12. 2018 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej…

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe si Vás dovoľuje pozvať na  jedinečný medzinárodný KOMORNÝ…

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši! V 20. nedeľu po sv. Trojici sa uskutočnili…

Pozývame všetkých na festival spevokolov národnostných menšin v Prahe, my budeme spievať ako prví o…