Nasledujúce udalosti

Posledné príspevky

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike organizuje pre svojich členov duchovný víkend v termíne od piatku 17. mája…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike prichádza pri príležitosti jubilejného roka 515. výročia narodenia Johanna Mathesia…

Predpôstna nedeľa bola pre ECAV v ČR veľkým, slávnostným dňom. Počas služieb Božích Slovenského ev.a.v. cirkevného…

Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe a Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR…

Vážené sestry a bratia v Kristu, zasielame Vám pozvánku od Ekumenickej rady cirkví v ČR,…

Rozpis Vianočných bohoslužieb Nedeľa 23. 12. 2018 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej…