Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16
 • 2014: č. 11
 • 2015: č. 6
 • Líder: prezident Omar al-Bashir
 • Štátne zriadenie:Republika
 • Populácia: 39,6 miliónov (1,9 milióna kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus/Diktátorská paranoja

V Sudáne má Islam veľmi dlhú tradíciu, väčšina obyvateľov sú islamskí Suniti a Šaría je súčasťou sudánskeho právneho systému. Autoritatívny režim drží kontrolu nad všetkými aspektmi života obyvateľov v krajine. Štátne zákony sú stavané tak aby slúžili prenasledovaniu kresťanov. Odpadnutie od Islamu je trestné a postihnuteľné trestom smrti. Príkladom ťažkého života v Sudáne je príbeh Miriam Ibrahim, ktorá bola odsúdená za odpadnutie trestom smrti. Našťastie pod značným medzinárodným tlakom bola napokon oslobodená.

Námety pre modlitby od organizácie Open Doors 

 • Modlitby za zmenu zákonov, ktoré utláčajú kresťanov.
 • Modlitby za zastavenie zatvárania kresťanských kostolov na príkaz vlády.
 • Modlitby za kresťanov žijúcich v blízkosti pohoria Nuba, aby boli chránení od bombardovania, mali dostatok jedla a netrpeli hladom.

Zdroj: World Watch List [online]. 2015. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/sudan/

Ďalšie modlitebné námety 

 • Modlitby za ochranu a efektívnu činnosť všetkých kresťanských pracovníkov, ktorí v krajine pôsobia.
 • Modlitby za šírenie evanjelia v krajine.
© 2015
Top